NOAH 2020 08 05 Departure 2020 Day2

NOAH 2020 08 05 Departure 2020 Day2 Tokyo Korakuen Hall -G+

NOAH 2020 08 05 Departure 2020 Day2
DescriptionDescription
===============================================
NOAH.2020.08.05.Departure.Day2.720p.G+.mp4
Date: 2020.08.05
Runtime: 03:30:00
Video: MP4 | 1280×720 | 1773kbps | 30.00 fps
Source: G+
===============================================
Location: Tokyo, Japan
Arena: Korakuen Hall

1. Akitoshi Saito, Masao Inoue & Seiya Morohashi vs. Katsuhiko Nakajima, Kinya Okada & Mohammed Yone
2. Daiki Inaba, Kaito Kiyomiya & Shuhei Taniguchi vs. FULL THROTTLE (Atsushi Kotoge, Hajime Ohara & Seiki Yoshioka)
3. Daisuke Harada, Tadasuke & YO-HEY vs. Stinger (HAYATA, Kotaro Suzuki & Yoshinari Ogawa)
4. Sugiura-gun (Hideki Suzuki, Kaz Hayashi, Kazushi Sakuraba, Kendo Kashin, NOSAWA Rongai & Takashi Sugiura) vs. Kongo (Hao, Kenou, Manabu Soya, Masa Kitamiya, Nio & Yoshiki Inamura)
5. GHC Heavyweight Title Match – Go Shiozaki (c) vs. Naomichi Marufuji

 79 total views,  2 views today

NOAH 2020 08 05 Departure 2020 Day2

WH : Source OF Wrestling Releases / Home OF WH Releases

Buy Premium or Renew From WH Links to Keep it Alive

About PH.M.H

[Wrestling Best Uploader]

View all posts by PH.M.H →

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *